Kunstkring Voorst - Muziek, lezingen, Schrijverscafé

Home

Programma-aanbod Cultureel Seizoen 2020 - 2021

Naast de vele cursussen, workshops, exposities en open ateliers organiseert de Kunstkring Voorst ook voor het Culturele Seizoen 2020 - 2021 weer tal van andere thema-gerichte activiteiten.

Zo vindt iedere augustus de officiële Opening van het nieuwe Culturele Seizoen plaats. Een open dag in en rondom de galerie, waar kunstenaars van de kring act de présence geven, met een doorlopend programma met onder meer demonstraties van verschillende kunstdisciplines, mini-workshops, lezingen, voordrachten en muziek.

Daarnaast vinden er, op gepaste tijden, regelmatig thema-activiteiten plaats in het café van de galerie die zowel voor leden, vrienden als bezoekers vrij toegankelijk zijn.

Maar ook bij andere activiteiten binnen de gemeente Voorst is de Kunstkring betrokken: hetzij bij het Klompenfeest, de Franse Vaderdag, de Lebuinus-route danwel in de vorm van kunsteducatieve activiteiten en workshops ten behoeve van het Voorster onderwijs. Hieronder treft u een aantal van deze vaste activiteiten:

’Zaterdagmiddag Muziekcafé’

 

Iedere 1e zaterdag van de maand is er een ‘Zaterdagmiddag Muziekcafé’, met steeds wisselende optredens van musici en artiesten.

Dat mag en kan van alles zijn: solo, groepen, koren, singer-songwriters, klassiek. Van beginnend tot gevorderd.

De opzet is dat het café een gezellige, ontspannen plek is, waar je zomaar naar binnen kunt waaien, een open podium waar je elkaar kunt ontmoeten en ondertussen van MUZIEK en de lopende exposities kunt genieten.

De muziekcafés zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

Mocht je interesse hebben om een kosteloos optreden te verzorgen, neem dan met ons contact op.

'Zaterdagmiddag Muziekcafé
Iedere 1e zaterdag van de maand
15.00 - 16.30 uur (inloop vanaf 14.30)

Galerie ‘De Statenhoed‘, Dorpsstraat 11a, Twello

Home

 


’Muziekcafé Special’

 

Af en toe hebben we het komende Culturele Seizoen een ‘Muziekcafé Special’.

‘Special’, omdat dit niet op de zaterdagmiddag, maar op de zaterdagavond valt. De data vindt u in de media en op de Facebookpagina van de Kunstkring.

Steeds maken we de atelierruimtes dan vrij voor een spetterend optreden.

De entree bedraagt voor Leden en Vrienden 7,50 p.p., voor niet-leden 10,-- p.p.
En natuurlijk krijgt ieder een gratis kop koffie of thee vooraf.
Reserveren is noodzakelijk via info@sunnyartatelier.nl of 06-34035704

Home

 


Het Schrijverscafé

 

Het Schrijvercafé Voorst is een open podium waarop schrijvers en dichters (in spe) niet alleen hun werk kunnen presenteren, maar ook op elkaars werk kunnen reflecteren en van elkaar kunnen leren.

En waar niet alleen schrijvers en dichters welkom zijn, maar ook publiek: liefhebbers van verhalen en gedichten die enkel willen luisteren!

Het Schrijverscafé is er iedere 3e vrijdag van de maand en is gratis toegankelijk (een gift is welkom).

Het Schrijverscafé
Ieder 3e vrijdag v.d. maand
16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.30)

Café galerie 'De Statenhoed', Dorsstraat 11a, Twello

Lezingen en presentaties over Kunst en Muziek

 

Vanaf de herfst 2016 is de Kunstkring gestart met het houden van lezingen en presentaties over kunst.

In 2019-2020 vinden deze lezingen/presentaties veelal plaats vinden op de 2e of 3e zondag van de maand.

Alle lezingen worden gehouden in galerie 'De Statenhoed' en zijn gratis toegankelijk voor leden en vrienden van de Kunstkring. Niet-leden betalen 5,00 p.p. entree. Voor de eventueel aanvullende workshops geldt een kleine bijdrage.

Bij het ter perse gaan van de Kunstkringbrochure 2020 - 2021 zijn de volgende data bekend: (raadpleeg a.u.b. de website van de Kunstkring, de nieuwsbrief of hou de media in de gaten voor aanvullende lezingen!)

Home

 


Lezingencyclus Muziekgeschiedenis:

Serie Lezingen over Muziekgeschiedenis

Presentatie: Gerda Demey

 

Wegens Corona-crisis komen de lezingen over muziek voor dit komend najaar helaas te vervallen. Indien de situatie daartoe mogelijkheden biedt, worden deze lezingen in het voorjaar 2021 hervat.

Deze serie muzieklezingen omvat steeds een boeiende inleiding in de muziekgeschiedenis van het Westen.

Op chronologische wijze wordt de ontstaansgeschiedenis besproken van de klassieke en modernere muziekcultuur. Bovendien leert u in deze serie gericht naar muziek te luisteren. En iedere lezing wordt begeleidt met een mini-concert van de besproken componisten of muziekperiode.

Wat onderscheidt Bach van zijn tijdgenoten? Hoe is het notenschrift ontstaan? En hoe hebben de instrumenten zich ontwikkeld?

Per lezing zal in 2021 het programma bekend worden gemaakt.

Home

 


Lezingencyclus Kunstgeschiedenis:

'De Geheimen van Vermeer'

Zondag 15 november 2020
Aanvang lezing: 14.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)

Presentatie: Peter van der Woude

Johannes Vermeer, 'Brieflezend meisje' (detail)

 

'Johannes Vermeer: de schilder van licht'.
Hij leefde en werkte in Delft, maar verder is er weinig over hem bekend.

De namen van zijn leermeesters, de aard van zijn opleiding, de periode van zijn leertijd: alles blijft een mysterie. Hij liet geen brieven, schetsen of tekeningen achter. Het enige wat we weten is van de genialiteit van zijn schilderijen.

Voor eeuwen hebben zijn doeken de kijkers gefascineerd. De thema's die hij koos waren die, die hij tegen kwam in het dagelijks leven: een brieflezend meisje, spelende kinderen in een straatje, een vrouw aan een virginaal...

Maar... wat ìs het precies dat een Vermeer tot een Vermeer maakt?

Deze middag nemen we u mee in de geheime wereld van deze uiterst mysterieuze schilder.

Zondag 15 november
Aanvang lezing: 14.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)
Presentatie: Peter van der Woude

Home

 


Lezingencyclus Kunstgeschiedenis:

'Hollanders van de Gouden eeuw'

Zondag 21 februari 2021
Aanvang lezing: 14.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)

Presentatie: Peter van der Woude

Nicolaes Eliasz Pickenoy
Maaltijd van schutters van Wijk IX (...)

 

Aan de hand van beroemde groepsportretten van zeventiende eeuwse schilders als Rembrandt, Frans Hals, Van der Helst, Pickenoy, Govert Flink en de vele schuttersstukken, regentenstukken en anatomische lessen in de Hollandse musea wordt nagegaan hoe de burgers in de Gouden eeuw leefden.

Wie waren deze afgebeelde burgers? Wat bracht hen ertoe om zich gezamenlijk te laten portretteren en wat waren hun onderlinge verhoudingen? Hoe hebben deze Hollanders bijgedragen aan het succes van de Gouden eeuw?

De antwoorden blijken verrassend actueel!

In deze lezing wordt u meegenomen in de Hollandse stedelijke samenleving van weleer en worden de groepsportretten in de context van die tijd geplaatst.

Verwachte datum: Zondag 21 februari 2021
Aanvang lezing: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Presentatie: Peter van der Woude

Home

 


Speciale lezingen voor uw vereniging of organisatie... op aanvraag!John Singer Sargent, 'Madame X'

 

Buiten de bij de Kunstkring geprogrammeerde lezingen bestaat de mogelijkheid een lezing ‘in te huren’ binnen uw eigen verenigingen of organisatie.

De nu volgende titels en lezingen zijn per direct beschikbaar:

⁘ ‘Gustav Klimt en La belle époque’
⁘ ‘John Singer Sargent: Madame X’
⁘ ‘Caravaggio: Schilder van emoties’
⁘ ‘Realisme in de kunst, vanaf de Renaissance tot nu’
⁘ 'De Geheimen van Vermeer'
⁘ 'Leonardo da Vinci, genie uit eigen wil' ⁘ 'Hollanders van de Gouden Eeuw'

Iedere lezingen duurt 1 à 1,5 uur, is voorzien van beeldmateriaal en kan op iedere gewenste locatie worden gegeven. Voor de benodigde apparatuur wordt gezorgd.

Presentatie: Peter van der Woude
Meer informatie en contact: www.cfwebforge.com/lezingen

Home

 


Nu u hier toch bent...

De Stichting KunstKring Voorst is opgericht in december 2008 en stelt zich ten doel om culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten te organiseren voor inwoners, kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Voorst.

Centraal daarin staat het streven om het culturele en kunstzinnige domein binnen de gemeente Voorst actief te promoten en te stimuleren.

Dat doen wij niet alleen door exposities te organiseren, maar ook door o.m. workshops en lezingen te programmeren, kunst-educatieve activiteiten voor scholen te organiseren, en ruimte te bieden voor muziek en kleinkunst.
Kortom: kunst in de volle breedte, laag drempelig, met een zo breed mogelijk draagvlak. Waarbij samenwerking met horeca, winkeliersverenigingen en andere culturele instellingen niet wordt vergeten.

De KunstKring Voorst werkt - helaas noodgedwongen - nog steeds ongesubsidieerd. Vandaar is het van belang haar activiteiten te blijven ondersteunen. Die blijk van ondersteuning kunt u geven door lid of - al vanaf € 15,-- per jaar - vriend te worden van de Kunstkring Voorst.

Lid of vriend worden van de Kunstkring Voorst doet u hier

 Waar moet ik zijn?

Kunstkring Voorst
Galerie 'De Statenhoed'

Dorpsstraat 11a
7391 DC, Twello

e: info@kunstkringvoorst.nlTop